ZDRUŽENIE URBÁR - PASIENKA, POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO LOVČA